kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid
kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid
kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid
english
bulgarian
croatian
danish
finnish
french
german
hungarian
italian
japanese
norwegian
lithuanian
polish
romanian
russian
serbian
slovakian
spanish
swedish
turkish
kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid
correctie van kleurenblindheid kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid correctie van kleurenblindheid
kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid
correctie van kleurenblindheid
 
kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid
kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid
kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid
kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid
kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid
kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid
kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid

   Augenoptik Luckas
   D-42551 Velbert
   Tel: +49 2051 252064    E-mail
 
 
kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid
kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid
kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid
kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid
kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid
kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid
kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid
© 2013
kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid
 
 
Over ons bedrijf

1. Naam:

kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid BV


2. De geschiedenis van ons bedrijf:

Ons bedrijf ontstond 18 jaar geleden toen twee professoren van de Technische Universiteit van Boedapest (dr. György Ábrahám en dr. Klára Wenzel) zich begonnen bezig te houden met kleurenblindheid. In het begin werden studenten bij het onderzoek betrokken in het kader van scripties en andere wetenschappelijke opdrachten.

Ze kwamen er al gauw achter dat de visies die tot dan toe bestonden omtrent de oogheelkundige redenen van kleurenblindheid onjuist waren en dit is er waarschijnlijk tevens de oorzaak van dat de correctie van kleurenblindheid volgens dokters onmogelijk is. (De meest voorkomende rood-groen kleurenblindheid is een genetisch bepaalde, erfelijke afwijking die inderdaad nog niet te genezen is maar wel gecorrigeerd kan worden met een speciale bril.)

Voor de correctie van kleurenblindheid moesten fundamentele onderzoeken worden uitgevoerd om de dieperliggende optische en fysiologische oorzaken van kleurenblindheid te kunnen achterhalen. Bij het onderzoek werden de modernste methoden toegepast: zo werd het kleurenzicht van het menselijke oog met wiskundige modellen aanschouwelijk gemaakt, er werd een hele serie nieuwe meetmethoden ontwikkeld, er werden nieuwe meetinstrumenten vervaardigd en met de hulp van de studenten kleurenblindheid werden er metingen uitgevoerd bij ongeveer 600 personen.

In 1993 verkregen de onderzoekers het octrooi op corrigerende brillen tegen kleurenblindheid en in 1995 volgde het octrooi voor een nieuw instrument waarmee kleurenblindheid gemeten kan worden. De niet geringe octrooikosten werden op grond van een aanbesteding gedeeltelijk gedragen door het Hongaarse Octrooibureau.

In 1998 wekten de onderzoeksresultaten en de octrooien die tegen die tijd in bijna alle landen van de wereld waren verkregen, de interesse van het Eerste Amerikaans-Hongaarse Fonds, een bedrijf in kapitaalinvesteringen. Zo werd het Hongaars-Amerikaanse bedrijf Coloryte NV opgericht. De uitvinders hadden binnen Coloryte de mogelijkheid om hun onderzoek voort te zetten. Zij konden de meest getalenteerde oud-studenten nu tegen betaling bij het onderzoek betrekken als medewerkers van Coloryte. Coloryte steunde daarnaast het werk van 4 PhD-studenten met een beurs. Van hen zijn er twee inmiddels gepromoveerd en zij hebben de wereld verrijkt met nieuwe resultaten in verband met het zien van kleuren.

Bij Coloryte werden de brillen die voor die tijd alleen als hulpmiddelen bij het onderzoek dienden tot echte producten ontwikkeld en datzelfde gold voor het instrument PDT. Ook voerde Coloryte met behulp van een Amerikaans bedrijf (CRO, Clinical Research Organisation) succesvol klinisch onderzoek uit.

Helaas liep het mandaat van het Amerikaans-Hongaarse Fonds eind 2003 af en zodoende hield ook de steun van Coloryte op. Ondanks het feit dat het bedrijf bijna klaar was om de markt te bestormen, werd er nog geen winst gemaakt. Zo begon in de lente van 2003 de liquidatieprocedure van Coloryte.

In de zomer van 2003 hebben we Colorlite BV opgericht, een nieuw bedrijf voor de productie van corrigerende brillen tegen kleurenblindheid. Intussen hebben we de correctiebrillen die door Coloryte werden geproduceerd verder ontwikkeld en hebben we tevens een nieuwe octrooiaanvraag ingediend.

 
kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid
correctie van kleurenblindheid
correctie van kleurenblindheid correctie van kleurenblindheid
kleurenblindheid, kleurenblind, kleuren, correctie, lenzen, blindheid, blind, correctie van kleurenblindheid